NID PROFESIONALNA ELEKTRONIKA

copy-copy-header1

Vage spadaju među najstarija i najznačajnija merila zajedno sa merilima dužine, zapremine i vremena. Ne zna se tačno kada su nastale prve vage. To nije moglo ni biti zapisano, jer se to dogodilo pre pojave prvog pisma. Moglo bi se reći da je pravaga bio sam čovek, ali je ovde reč o utisku čula, a ne o merenju.

Vage su vrlo rano postale civilizacijska tekovina i interes najšireg sloja ljudi. Skoro da nema ljudske aktivnosti koja u nekom delu ili obimu ne uključuje i vaganje. Sa vagama se susrećemo neposredno po rođenju, a lično i profesionalno tokom celog života. Kupuje se i prodaje, proizvodi i istražuje, analizira i zaključuje prema pokazivanju vaga. Vaganje je važna i kompleksna oblast nauke o merenju koja se zove metrologija. Danas se pod vaganjem podrazumeva merenje mase.

Elektromehaničke vage su se pojavile sedamdesetih godina prošlog veka, a danas su ne samo savremeni, već i dominantni koncept merenja mase, posebno u proizvodnim procesima i prometu roba, a uspešno se primenjuju i u preciznom merenju mase. O značaju merenja posebno govori podatak da nema ljudske aktivnosti – od nauke i tehnologije, proizvodnje i prometa, do sporta i medicine – u koju se, u nekom njenom delu, ne uključuje i vaganje.
Citat iz knjige „Elektromehaničke vage“ S. Škundrić D. Kovačević